Teksto dydis:
2015-07-25 10:24:33.313675
188.69.210.162

1 Kostas

Kai karsta,tai miela toki Gaspaco skanauti.

1
1